Leden, daň z nemovitostí svedem

Lhůta k podání daňového přiznání k dani z nemovitostí neboli daně z nemovitých věcí se blíží a je nutné přiznání podat do konce ledna.

Do 31.1.2019 je nutné podat daňové přiznání pro Daň z nemovitostí. Daň z nemovitostí se platí vždy “dopředu”, takže do konce ledna je třeba zaplatit daň na rok 2019. Rozhodným okamžikem pro placení daně z nemovitostí je to, zda jste vlastnili nemovitost na území ČR k 1.1.2019. Poplatníky daně mohou být i nevlastníci - osoby nebo organizační složky státu, které mají právo s majetkem státu nakládat a nebo pachtýři či nájemci pozemků.

Daňové přiznání budou podávat nejen občané a firmy, kteří pořídili v roce 2018 novou nemovitost, ale také ti, jejichž nemovitost doznala v uplynulém roce zásadních změn např. v rámci rekonstrukce, přístavby, změny užívání (např. změna pozemku na stavební parcelu) atd. Daňové přiznání podávat nemusíte, pokud jste ho v předchozích letech již jednou podali, za předpokladu, že od té doby nedošlo k žádné změně ve výpočtu výše daně.

Daňové přiznání můžete podat osobně, odeslat datovou schránkou nebo poštou a to nejpozději do 31.1.2019. Rozhodujícím dnem je datum na podacím razítku pošty či úřadu.