Daň z příjmu u nemovitostí

Daně při prodeji darované nemovitosti nebo zděděné. Rozhodující pro platbu daně z příjmu je “časový test”. Od placení daně z příjmu jste osvobozeni, pokud jste v nemovitosti 2 roky před jejím prodejem bydleli nebo jste ji minimálně 5 let vlastnili. Logicky u pozemků je to vždy časová lhůta 5 let.

V případě, že se rozhodnete prodat nemovitost, kterou jste zdědili, můžete do časového testu započítat dobu, po kterou vlastnil nemovitost zůstavitel v linii přímé. Tedy pokud vám rodič odkázal byt či dům, který vlastnil 10 let a vy ji obratem prodáte, nebudete muset platit daň z příjmu. Stejně tak, pokud ji rodič vlastnil například 1 rok před smrtí a bydlel v ní a následně v ní další rok bydlíte vy, obě lhůty se sčítají a i zde je časový test splněn.

Pokud ovšem nemovitost dostanete darem, začíná běžet časový test od začátku. Platí tedy základní pravidlo 2 roky bydlet nebo 5 let vlastnit.

Daň se platí příjmu resp. z rozdílu ceny pořizovací a prodejní. U darované nemovitosti se stanoví znaleckým posudkem obvyklá cena nemovitosti v době darování obdarovanému a základ daně se následně vypočítá jako rozdíl této ceny a ceny prodejní.

Příjem z prodeje se v tomto případě zdaní dle §10 odst 1, písm b) jako ostatní příjem dle Zákona o daních z příjmů.

Zároveň se v daňovém přiznání uvede jako výdaj cena předmětné nemovitosti stanovená znaleckým posudkem k datu jejího darování, v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 zákona 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o daních z příjmů.