Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob vyplňují všechny osoby samostatně výdělečné činné (podnikatelé či živnostníci) v případě, že jejich roční výdělek za rok 2018 přesáhl 15 tisíc Kč nebo pokud jsou ve ztrátě. Aktuální výše daně z příjmů fyzických osob je 15 procent ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (podnikatelé či živnostníci) si její výši vypočtou na základě daňového přiznání. Za zaměstnance odvádí daň z příjmu zaměstnavatel. Pokud ale měli loni jiný příjem (mimo zaměstnání), který přesáhl víc jak šest tisíc Kč, musí rovněž vyplnit a podat daňové přiznání a daň z příjmu zaplatit.
Kdo vyplňuje daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2018 sám, bez daňového poradce, musí daňové přiznání podat (a také daň z příjmu zaplatit) nejpozději do 1. dubna 2019. Zákonný termín lze podle daňového řádu bez pokuty překročit ještě o pět pracovních dní, podáte-li daňové přiznání později, čeká vás s největší pravděpodobností pokuta.
Kdo podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob přes daňového poradce, musí do 1. dubna předložit finančnímu úřadu plnou moc, ze které vyplývá, že daňového poradce podáním přiznání k dani z příjmu pověřil. Termín pro podání daňového přiznání se pak pro něj posouvá na 2. července. A finanční úřad opět toleruje doručení opožděné o pět pracovních dní.
Zároveň s podáním daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, mají OSVČ povinost podat přehledy o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení (sociální pojištění) a zdravotní pojišťovny (zdravotní pojištění).