Odpisy u nemovitostí

Odpisy
Pod pojmem „odpis“ si můžeme představit postupné daňové umoření investice nebo chcete-li daňové zohlednění jejího opotřebení v čase. Odpis se určuje podle zákonem stanovených vzorců, které pořizovací cenu nemovitosti po dobu třiceti let (byty, rodinné domy), některých po dobu padesáti let (administrativní budovy, hotely, obchodní domy), průběžně „rozpouštějí“ do výdajů.
Zákon o daních z příjmů dává na výběr mezi dvěma způsoby odepisování – zrychleným a lineárním. Ať zvolíte, kterýkoli způsob, odepisujete stejně dlouhou dobu, při volbě zrychlené formy se ale pořizovací cena odepisuje v prvních letech rychleji. Lineární odpisy zůstávají kromě prvního roku odepisování stále stejné.
Ačkoliv se může volba zrychleného odpisu zdát výhodnější, není to tak vždycky. Hlavní nevýhodou zrychleného odepisování je, že v okamžiku zásadnějších stavebních úprav nemovitosti dochází kvůli způsobu výpočtu k neustálému prodlužování doby odepisování. Další nevýhoda spočívá v tom, že zrychlený odpis je třeba buď uplatnit v celé výši, nebo vůbec (odepisování lze libovolně přerušovat, například když nechcete nechat propadnout daňovou ztrátu z minulých let). Rovnoměrné odpisy mají výhodu v tom, že zákon stanovuje pouze jejich maximální výši, lze tedy v případě potřeby odepsat i méně a „zbytek“ si ponechat na další roky.
Při volbě způsobu odepisování by měl tedy pronajímatel zohlednit například to, jestli počítá se zásadnějšími stavebními úpravami, a pokud ano, pak kdy. Pokud s nimi počítá třeba za deset let, měl by si oba typy odpisů porovnat, může mezi nimi být významný rozdíl. Výhodněji mu pravděpodobně vyjde rovnoměrný odpis.
K odpisům ještě dodejme, že předpokladem jejich správnosti a průkaznosti je správné určení vstupní ceny, ze které se odpis vypočítává. V případě koupené nemovitosti to bude kupní cena plus vedlejší pořizovací náklady (například daň z nabytí nemovitých věcí, provize realitním makléřům, výdaje za právníky). U zděděné nemovitosti nebo nemovitosti, která byla pořízena víc než pět lety před zahájením pronájmu, to bude takzvaná reprodukční cena, neboli cena, za kterou by byla daná nemovitost pořízena v daném okamžiku na trhu.
Odpis by měl být podložen odpisovou kartou. To je v zásadě tabulkou, která zahrnuje kalkulaci odpisů ze správné vstupní ceny až do konce daňové životnosti majetku, tedy zpravidla 30 let.