Povinnosti pronajímatelů při pronájmu přes Airbnb nebo Booking

Povinnosti pronajímatelů při pronájmu přes Airbnb nebo Booking

V případě krátkodobého ubytování přes Airbnb nebo Booking.com se jedná o ubytovací službu. Jde o případy, kdy hostitel v rámci ubytování zajišťuje i úklid, výměnu povlečení, případně stravování a podobně. Nejedná se tedy o klasický pronájem.
Navíc již při registraci uvedené internetové platformy uvádějí, že jsou pouze zprostředkovateli a smluvní vztah vzniká mezi hostem a ubytovatelem. Navíc ubytovatel potvrzuje, že bude platit všechny zákonné daně a poplatky a zajistí si potřebná oprávnění.
V případě ubytovacích služeb jde o příjmy z podnikání. Podléhají tedy dani z příjmů i odvodům na sociální a zdravotní pojištění, stejně jako všechny ostatní příjmy z podnikání, a je třeba mít na ně živnostenské oprávnění. Podnikatel je povinen se v tomto případě nahlásit na živnostenský úřad ještě před zahájením podnikání, tedy než začnete pravidelně ubytovávat hosty. Jde o volnou živnost - ubytovací služby.
Další povinnosti provozovatelů ubytovacích služeb jsou: hlášení cizinců, vést domovní knihu ubytovaných cizinců, placení rekreačních a lázeňských poplatků, vést evidenční knihu osob, kterým ubytování poskytl
Pokud nabízíte svoji nemovitost k ubytování dlouhodobě například na internetu prostřednictvím Airbnb nebo Booking.com, bude na vás nahlíženo jako na podnikatele a příjmy z této činnosti budou podléhat dani z příjmů fyzických osob jako příjmy ze samostatné činnosti. Výjimkou by dle mého názoru byl případ, kdy byste ubytování nabízeli jen výjimečně a to maximálně několikrát do roka na pár dnů.DPH - daň z přidané hodnoty
Tržby za ubytování se započítávají do tzv. zákonného obratu pro povinnou registraci DPH. Pokud tedy ubytovatel na tržbách za ubytování přesáhne během roku tržby 1 milion korun, musí se zaregistrovat jako plátce DPH.
Poskytuje-li ubytovatel ubytovací služby a přijímá peníze v hotovosti, měl by řešit oznamovací povinnost na elektronickou evidenci tržeb.