Příjem z pronájmu nemovitosti

Příjmy z pronájmu, když pronajímáte jako fyzická osoba
Pokud pronajímáte vlastní byt nebo nemovitost jako fyzická osoba, která je majitelem a zároveň pronajímatelem nemovitosti, neobejdete se ve svém přiznání k dani z příjmu fyzických osob bez přílohy číslo 2. Ta slouží pro výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmů podle § 9 zákona o daních z příjmů.
Paragraf 9 vymezuje příjmy z pronájmu jako příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí či jejich částí nebo bytů a jejich částí. Pokud například pronajímáte ve svém dvougeneračním domku jednu bytovou jednotku, máte povinnost tyto příjmy přiznat a zaplatit vypočítanou daň. Pokud pronajímáte nemovitost, která je společným majetkem manželů, zdaňuje příjmy z pronájmu pouze jeden z nich.
Od příjmů si můžete odečíst výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů plynoucích z pronájmu nemovitosti. Výdaje můžete uplatnit buď ve skutečné výši, nebo paušálem, tedy procentem z příjmů z pronájmu. Musíte sami zvážit, co je pro vás výhodnější. Pokud však uplatníte v řádném daňovém přiznání daňové výdaje procentem z příjmů, nemůžete v případném dodatečném daňovém přiznání změnit způsob uplatnění výdajů a přejít z paušálních výdajů na skutečné výdaje. Naopak je to možné.
Pokud máte příjmy z pronájmu jako fyzická osoba, tak z těchto příjmů neplatíte sociální ani zdravotní pojištění. Pokud v takovém případě nemáte zaměstnání na pracovní smlouvu, nejste student, nepobíráte důchod nebo rodičovský příspěvek, tedy ve zkratce nemáte vyřešený svůj vztah se zdravotní pojišťovnou, tak pamatujte, že si jako OBZP musíte platit zdravotní pojištění.